ФЛОРЕС ДОО,Скопје-Медицински растенија & етерични масла

Флорес Д.О.О-Скопје е првата компанија за органски производи во Република Македонија.
Сопствениците на компанијата се меѓу пионерите во економски активности на еколошкото поле во Македонија.
Посветени сме на собирање и производство на производи со врвен квалитет. Нашата јачина се состои во нашиот нов модерен пристап и нашето долгогодишно искуство и подршка од нашите пионери кои имаат посветено повеќе од 18 години на развој на плодовите на нашата пребогата природа, со креирање на уникатно know-how и со самото тоа поставување на нашата компанија како водечка за кратко време.
Ги имаме следниве категории на органски прозводи 
             * Диво овошје          
             * Органски шумски растенија        
             * Медицински растенија        
             * Органски произведени медицински билки
Дивото овошје, печурките, медицинските растенија вегетираат во незагадена природа, во екстеремно богата и разновидна флора во македонските шуми. Сонцето, изобилството на чиста вода и разноврстието на вегетација, се тоа го објаснува карактеристичниот вкус на нашите производи. Органски произведените медицински билки, како : лист од Мента,  сечен корен од Слез и Мајчина душичка. ФЛОРЕС Д.О.О има органски сертификат (EC)N 834/2007 и 889/2008 од Balkan Biocert Ltd во соработка со IMO,CH
 
Нашата страна е посетена Website counterпати.