Прикажан е каталог на билки и медицински растенија кои ги откупуваме и продаваме.

 За нашите собирачи ги имаме објавено и правилата за собирање на секоја билка.

    

Народно име : Ајдучка трева, столисник
Латински назив : Achillea millefolium
Правила за собирање...
Народно име : Бел слез
Латински назив : Altheae officinalis L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Бреза
Латински назив : Betula pendula
Правила за собирање...
Народно име : Бел глог
Латински назив : Crataegeus monogyna
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Коњско опавче, наддавка
Латински назив : Equisetum arvense L. pendula
Правила за собирање...
Народно име : Капина
Латински назив : Rubus sp. diversa
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Смрека
Латински назив : Juniperus communis L.
Правила за собирање...
Народно име : Боровинка
Латински назив : Vaccinium myrtillus
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Малина
Латински назив : Rubis idaeus
Правила за собирање...
Народно име : Дива Роза, Шипка
Латински назив : Rosa canina L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Црвен кантарион
Латински назив:Erythraea centaurium,
                       Centautium umbellatum

Правила за собирање...
Народно име : Див чемер, линцура, сириштарка
Латински назив : Gentiana lutea L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Здравец
Латински назив : Geranium macrorrhizum
Правила за собирање...
Народно име : Бршлен
Латински назив : Hedera helix L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Смиљ
Латински назив : Helichrysum plicatum plicatum L.
Правила за собирање...
Народно име : Кантарион, засеклива трева
Латински назив : Hypericum perforatum L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Зелена сапуница, гола кивавица
Латински назив : Herniarnia glabra L.
Правила за собирање...
Народно име : Бела сапуница
Латински назив : Herniaria hirsuta L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Црн слез
Латински назив : Malva silvestris L.
Правила за собирање...
Народно име : Грмотрн, зајачки трн
Латински назив : Onionis spinosa L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Оригано, планински чај
Латински назив :Origanum vulgare L.
Правила за собирање...
Народно име : Божур
Латински назив : Paeonia peregrina Mill
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Теснолистен тегавец
Латински назив : Plantago lanceolata L.
Правила за собирање...
Народно име : Широколистен тегавец
Латински назив : Plantago mayor L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Јаглика, петопрст
Латински назив : Primula versis L.
Правила за собирање...
Народно име : Бозел
Латински назив : Sambucus nigra L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Шарпланински чај
Латински назив : Sideris scardica L.
Правила за собирање...
Народно име : Глуварче
Латински назив : Taraxacum officinale L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Подбел
Латински назив : Tussilago farfara L.
Правила за собирање...
Народно име : Коприва
Латински назив : Urtica dioica L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Кукуданка
Латински назив : Delphinium consolida L.
Правила за собирање...
Народно име : Кукавичко цвеќе
Латински назив : Fumaria officinalis L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Вилино сито
Латински назив : Carlina actualis L.
Правила за собирање...
Народно име : Чичок
Латински назив : Arctium lappa L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Лешник, леска
Латински назив : Coryllus avellana L.
Правила за собирање...
Народно име : Вратика
Латински назив : Tanacetum vulgare L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Лудо биље, див тутун
Латински назив : Atropa belladona L.
Правила за собирање...
Народно име : Перуника
Латински назив : Iris  L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Чуен
Латински назив : Saponaria officinalis L.
Правила за собирање...
Народно име : Бела липа
Латински назив : Tillia argentea=Tillia tomentosa
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Трнинка
Латински назив : Prunus spinosa L.
Правила за собирање...
Народно име : Диво јаболко, киселица
Латински назив : Prunus malus L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Орев
Латински назив : Juglandis regia L.
Правила за собирање...
Народно име : Папрат, сладок папрат
Латински назив : Polypodium vulgare L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Исландски лишај
Латински назив : Lichen Islandicus L.
Правила за собирање...
Народно име : Боров лишај
Латински назив : Lichen Pinus L.
Правила за собирање...

                                                                             

                                                                             
Народно име : Дабов лишај
Латински назив : Lichen Quercus L.
Правила за собирање...
Народно име : Буков лишај (Еврејска брада)
Латински назив : Usnia Barbata L.
Правила за собирање...