Канцеларија во Скопје
Адреса :
Бул.Партизански Одреди бр.21,
Порта Буњаковец А2/III -мезанин локал бр.11/12,
1000 Скопје, Македонија

е-маил : flores@flores.com.mk
      тел : 00 389 2 3119 771
    факс : 00 389 2 3224 019


Simple Google map

Генерален директор

Г-н Миле Ѓозев, Директор за продажба за Русија, Украина и Молдавија
моб : 00 389 78 404-750
тел : 00 389 2 3119 771
јазици : руски, бугарски


Сектор за продажба


Верица Ѓозева, Директор за продажба за Германија и Австрија
моб : 00 389 71 20 58 58
тел  : 00 389 78 28 58 58
јазици : германски, италијански
Е-маил : vericagjozeva@flores.com.mk


Г-н Димитар Тодоровски, Директор за продажба за Франција, Италија и Шпанија
моб : 00 389 78 262 836 
тел  : 00 389 2 3119 730
јазици : англиски, француски, италијански, шпански

Г-н Ристо Ѓозев, Директор за продажба за Англија и Америка
тел : 00 389 2 3119 771


Сектор за Проекти, Органско производство & обработка


Г-н Ристо Ѓозев
моб : 00 389 70 20 88 66
тел  : 00 389 2 3119 771